Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

Begun
Activiteiten
1994-2004
Projecten
DVD's te koop
Verhalen
Foto's
Nieuws

Verhalen

 

 

 

 

Boekje verhalen L.C. Willinge

Stichting Historische Kring Eenrum gaat een boekje uitgeven met verhalen opgetekend door de heer L.C. Willinge.

Hier al vast een voorproefje;

 N A A R   H U I S   G E S T U U R D

 

Verhalen van K.J. Boonstra oud inwoner van het dorp Eenrum

Eenrum voor 1940

Eenrum 4

Transport

De bodes

De Zuiderstraat in

verder de Zuiderstraat in