Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van het onderzoek en instandhouding van de historie van de voormalige gemeente Eenrum: dus de dorpen Eenrum, Broek, Pieterburen en Westernieland en de omgeving van die dorpen.

Getracht wordt dit doel te bereiken door:

  • het bijeenbrengen van historische gegevens en bescheiden
  • het aanleggen van een archief
  • het verzorgen van publicaties
  • het beschikbaarstellen van gegevens
  • het bevorderen van de restauratie van waardevolle panden of gedeelten daarvan
  • alle overige middelen welke aan het doel van de stichting bevorderlijk zijn
U kunt donateur worden voor 6 euro per jaar. Meer is vanzelfsprekend ook welkom! Opgave via:
  dhr. K. van der Maar
  Hunse 20, Eenrum
  Contact: koos@historischekringeenrum.nl
   
Dagelijks bestuur: Functie:
Dhr. W. Toonder voorzitter
Mw. L. Staal-Bos plv-voorzitter
Dhr. K. van der Maar secretaris
Dhr. W. Bastiaanse vice-secretaris
Dhr. L. de Jonge pennigmeester
   
Overige bestuursleden:  
Mw. A. Dijkstra-Smith  
Dhr. J. Dijkstra  
Dhr. J. van der Muil  
Dhr. H. Hofman  
Dhr. H. van der Laan  

 

  Begun
  Activiteiten
  1994-2004
  Projecten
  DVD's te koop
  Verhalen
  Foto's
  Nieuws
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor