Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

Begun
Activiteiten
1994-2004
Projecten
DVD's te koop
Verhalen
Foto's
Nieuws

1994-2014

 

 

Jaarverslag 2020-2021-2022

  Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2018
  Jaarverslag 2017
  Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2015
  Jaarverslag 2014
  Jaarverslag 2013
  Jaarverslag 2012
  Jaarverslag 2011
   
   
   

 

 


Wat heeft de stichting in de afgelopen 10 jaren nu zoal tot stand gebracht van haar voorgenomen doelstellingen?

In de loop der jaren zijn vele historische gegevens, bescheiden en voorwerpen bijeen vergaard en worden bewaard in het daarvoor ingerichte archief en vitrines.

Ook is gewerkt aan het verzorgen van publicaties. Zo daarnaar wordt gevraagd, worden door ons verzamelde gegevens beschikbaar gesteld aan hen die daarom verzoeken.

Aan de doelstellingen, aangegeven onder begun, is vrij wat tot stand gebracht, mede doordat het dorp zich daarvoor bij uitstek leent vanwege het feit dat het reeds meer dan 2000 jaar bestaat. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de inrichting van de Ainrommer Koamer met historische kabinet in hotel het Gemeentehuis, het volledig herstel van de drie dorpspompen, herstel deel muurtje rond de kerk, opknappen en herstellen zeer oude grafopstanden, bestemming oude zandbak aan de Willingestraat tot zonnewijzer, opknappen paardenwas aan de Westerweg. Een aantal tentoonstellingen zijn georganiseerd met oude dorpsfoto's, oude gebruiksvoorwerpen, het leven en werken van Jan Hendrik Aikes en door hem vervaardigde schilderijen en voorwerpen, lezingen, films- en dia vertoningen etc.

In Westernieland is gedurende een weekend aandacht geschonken onder meer door een expositie van verschillende dingen aangaande de vroegere robbenjacht op de wadden.

Een door een oud-Eenrumer en ou-lid van onze kring, over een tijdvak van ca. 12 jaren, op schaal vervaardigde miniatuur-Eenrumertoren is geplaatst in Aikeshof. Ook werd medegewerkt aan de organisatie van de Mernedag in het dorpshuis en in de kerk. Zo zijn er nog wel een aantal activiteiten te vermelden zoals de donateursavonden waar films en dia's zijn vertoond, lezingen gehouden en in originele staat weer terugbrengen van het prachtige en op de monumentenlijst voorkomende hek voor de begraafplaats.