Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

 

Begun
Activiteiten
1994-2004
Projecten
DVD's te koop
Verhalen
Foto's
Nieuws
Dorpsbladen

 

De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van het onderzoek en instandhouding van de historie

van de voormalige gemeente Eenrum: dus de dorpen Eenrum, Broek, Pieterburen en Westernieland en de omgeving van die dorpen.

Getracht wordt dit doel te bereiken door:

Hierbij nodigen wij u uit voor een interessante lezing op 13 april aanstaande. De lezing is gratis toegankelijk voor donateurs van de Historische Kring Eenrum.

  Op donderdag 13 april 2023 verzorgt Ben Westerink een openbare lezing over het wierdenlandschap in Noord-Groningen. De lezing wordt georganiseerd door de

Vereniging Historische Kring De Marne en is gratis toegankelijk voor de donateurs van de Historische Kring Eenrum. De lezing wordt gehouden in de Museumboerderij

Welgelegen van Landgoed Verhildersum, aan de Wierde te Leens. De inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Wierden werden ooit opgeworpen om de bewoners langs de noordkust tegen de stormvloed te beschermen. De kuststrook van Groningen ligt er nog altijd mee

bezaaid. We tellen er vele honderden. Wierden zijn er in allerlei afmetingen en verschijningsvormen. Van grote dorpswierden omgeven door nieuwbouw tot

bescheiden verlaten huiswierden die alleen bij een lichte nevel goed zichtbaar zijn. Al meer dan twintig eeuwen worden de wierden omringd door een netwerk van oude

wegen, waterlopen en dijken. Ze vormen – ook letterlijk – de hoogtepunten van een oud cultuurlandschap waarin op veel plaatsen nog de onbedijkte kwelders zijn te

herkennen.

Tijdens de lezing is er ruim aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het wierdenlandschap. Dan gaan we op zoek naar bijzondere voorbeelden van de oude

woonheuvels en staan uiteraard wat langer stil bij de wierden die in de Marne zijn te vinden.

Ben Westerink (Enschede, 1946) woont op de wierde Adorp. Hij bestudeert in zijn vrije tijd het kleilandschap van Groningen. De samenhang tussen bodem,

cultuurhistorie en biodiversiteit heeft zijn interesse. Hij publiceert en geeft lezingen en rondleidingen. Voor zijn boek Wierdenlandschap ontving hij onlangs de prijs voor het

beste Groninger boek 2023 in de categorie non-fictie.

Locatie : Museumboerderij Welgelegen. Van Landgoed Verhildersum

Tijd : Inloop 19.30 aanvang: 20.00 uur.

Datum : Donderdag 13 april 2023.

 
 

 

“EENRUM VROEGER EN LATER IN WOORD EN BEELD”

Zo luidt de titel van een prachtig fotoboek, samengesteld in 1982. De tekst en vormgeving was van Dirk Molenaar. Ruim 170 foto’s, verdeeld over 72 pagina’s, geven een interessant beeld van het dorp en haar inwoners in vroegere tijden. Vooral voor nieuwe inwoners kan het boek een goed beeld geven van het dorp van weleer. De Historische Kring Eenrum heeft het fotoboek laten herdrukken. Wilt u voor het aantrekkelijk bedrag van € 15 in het bezit komen van dit fotoboek, neem dan contact op met Rieks Hofman, telefoon 0595-491767, Hereweg 12 Eenrum of met de secretaris van de Historische Kring,  secretaris@historischekringeenrum.nl
 

 

Activiteiten: onze oproep om oude dorpsbladen te laten digitaliseren heeft succes gehad. Op een paar baden na hebben we bijna alles compleet. Op de pagina activiteiten staan alvast de "Bokkebladen" uitgegeven in de jaren 1980 t/m 1989. Daarvoor heette het dorpsblad "De Contactsleutel", deze zijn binnen kort te zien. Met nieuws uit de voormalige gemeente Eenrum.

 

Privacy beleid

U kunt donateur worden voor 6 euro per jaar. Meer is vanzelfsprekend ook welkom!

Opgave via: 

dhr. K. van der Maar

Hunse 20, Eenrum 

Contact: secretaris@histrorischekringeenrum.nl (nieuw adres)

 Of bij één van de nadere bestuursleden.

 

Dagelijks bestuur: Functie:
Dhr. W. Toonder - voorzitter
Mw. L. Staal-Bos - plv-voorzitter
Dhr. K. van der Maar - secretaris
Dhr. W. Bastiaanse - vice-secretaris
K. Eising - penningmeester
   
Overige bestuursleden:  
Mw. A. Dijkstra-Smith  
Dhr. J. Dijkstra  
Dhr. J. van der Muil  
Dhr. H. Hofman  
Dhr. H. van der Laan